14-01-2020, 11:56, LAATSTE UPDATE: 14-01-2020

Emerging Markets Fund profiteert van afname handelsspanningen

Emerging Markets Fund, Fondsupdate, december 2019 

December was een sterke maand voor het Hof Hoorneman Emerging Markets Fund. Het afnemen van handelsspanningen en een verzwakking van de Amerikaanse dollar waren hier debet aan.

Onder andere de Braziliaanse, Chinese en Russische markt presteerden de laatste maand van 2019 sterk en leverden daarmee een belangrijke bijdrage. In Brazilië worden meer economische hervormingen verwacht, nadat de pensioenhervormingen al zijn goedgekeurd. Dit heeft een positief effect op het Braziliaanse bedrijfsleven. In China viel het nieuws over een eerste akkoord met de VS goed op de beurs.

Verder was in Chili in december een herstel zichtbaar, na eerdere dalingen op de Chileense beurs als gevolg van de protesten tegen prijsverhogingen. Hoewel de onrust nog niet voorbij is, komt er in april een referendum over veranderingen in de Chileense grondwet. 

In december zijn er geen nieuwe transacties uitgevoerd in het Emerging Markets Fund.

Het Emerging Markets Fund, een van de negen fondsen van Hof Hoorneman Fund Management NV, belegt in opkomende markten en in ondernemingen actief in opkomende markten. In de maand december 2019 boekte het een rendement van 3,2%, waardoor het rendement YTD uitkomt op 12,3%.

De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Risico’s van beleggen

Beleggen brengt risico’s met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.