14-11-2019, 16:33, LAATSTE UPDATE: 06-12-2019

Global Fund

Fondsupdate, oktober 2019

Uitblijven bijltjesdag draagt bij aan sterke maand Global Fund

Oktober kenmerkte zich door goede kwartaalcijfers (we hadden op 50 posities maar 1 kleine waarschuwing) en plusjes bij de financiële instellingen door afnemende angst voor een no-deal-brexit. Het Hof Hoorneman Global Fund plukt de vruchten.

Oktober was de maand waarin de markten even op adem konden komen. De VS en China werkten richting een deal om de handelsoorlog in te perken en in het Verenigd Koninkrijk lijkt een harde brexit minder waarschijnlijk. 

“De onzekerheid rond deze onderwerpen, in combinatie met een vertraging van de wereldhandel en economische groei, maakten de markten gevoelig”, analyseert Job Graven, fondsbeheerder van het Hof Hoorneman Global Fund. “De markt had een no-deal-brexit deels ingecalculeerd. De kans op dit scenario is nu ten dele gecorrigeerd. Dat zien we terug in de prestaties van met name financials.”

Daar komt bij dat de kwartaalcijfers goed waren en er nauwelijks sprake was van negatieve verrassingen. “Bijltjesdag bleef uit. Door de bank genomen zijn de cijfers goed, met uitschieters naar boven, zoals Procter & Gamble. Onze portefeuille gedraagt zich in lijn met onze doelstellingen. Wij verwachten dat onze beleggingen hun goede prestaties voortzetten, hun marktpositie behouden, kapitaal effectief alloceren, en hun winsten deels uitkeren in de vorm van een aantrekkelijk dividend. Dit blijven bedrijven in het Global Fund goed doen en daar worden we voor beloond.”

Het Global Fund, een van de negen fondsen van Hof Hoorneman Fund Management NV, belegt in bedrijven met leidende posities in markten met hoge toetredingsdrempels. In de maand oktober boekte het een rendement van -0,7%, waardoor het rendement YTD uitkomt op 20,0%.

De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Risico’s van beleggen

Beleggen brengt risico’s met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.