14-01-2020, 11:56, LAATSTE UPDATE: 14-01-2020

Income Fund vestigt hoop op Britse challenger bank

Income Fund, Fondsupdate, december 2019

Het Hof Hoorneman Income Fund kocht een senior non-preferred lening van Metrobank, een Britse uitdager van de grote financials, maar vooralsnog met een zeer matige winstgevendheid.

De lening die fondsbeheerder Najib Nakad opnam in het Income Fund heeft een coupon van maar liefst 9,5 procent en loopt tot 2024. “Metrobank heeft een uiterst solide balanspositie, maar de winstgevendheid blijft al jaren achter”, legt Nakad uit. Of de winstgevendheid binnen afzienbare tijd verbetert, weet Nakad niet. “Maar zo’n aantrekkelijk rentepercentage laten wij niet liggen gezien de solide balansverhoudingen van de bank.”

Om de aankoop van Metrobank te bekostigen werd een 13-procentslening van Lloyds Bank verkocht. Deze stond al tien jaar bij Hof Hoorneman in de boeken. “Achteraf gezien hebben we deze lening op een buitengewoon gunstig moment gekocht”, zegt de fondsbeheerder. 

Het resterende rendement van 3 procent was voor Nakad onvoldoende om de lening te behouden.

Het Income Fund, een van de negen fondsen van Hof Hoorneman Fund Management NV, belegt in hoogrenderende bedrijfsobligaties. In de maand december 2019 boekte het een rendement van 1,3%, waardoor het rendement YTD uitkomt op 7,2%.

De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Risico’s van beleggen

Beleggen brengt risico’s met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.