14-11-2019, 16:39, LAATSTE UPDATE: 06-12-2019

Income Fund

Fondsupdate, oktober 2019

CMS-leningen in schijnwerpers na aflossing Banco Santander

De perpetuele obligaties in het Hof Hoorneman Income Fund stijgen in waarde nadat Banco Santander besloot een van zijn perpetuele leningen vervroegd af te lossen. Ook werd een positie gekocht in een veelbelovende Britse uitdager.

De achtergestelde leningen van onder meer Aegon, ING en Deutsche Postbank stonden in oktober dubbele cijfers in de plus. De oorzaak hiervan was dat de Spaanse Banco Santander onlangs besloot een zogeheten CMS-lening op 100 af te lossen, terwijl deze de dag ervoor rond de 68 handelde.

Fondsbeheerder Najib Nakad noemt de aflossing ‘een leuke verrassing’. “Dit sentiment heeft de hele markt een stuk hoger gezet. De gedachte is: als deze bank aflost op 100, dan gaan anderen dit ook doen. In veel gevallen is dat ook al gebeurd. In de toekomst hebben deze leningen geen nut meer voor banken en verzekeraars, omdat ze niet meer tot het eigen vermogen mogen worden gerekend.”

Met de aankoop van Metrobank in oktober investeert Hof Hoorneman in een veelbelovende uitdager in de Britse bankenwereld. Van de toezichthouder moet Metrobank meer kapitaal aantrekken. Eerst probeerde de bank dit met een rentebetaling van 7,5 procent. Dat mislukte. “Nu bieden ze 9,5 procent en zijn we ingestapt. De lening is de afgelopen weken al met ruim 3 procent opgelopen.” De reden dat ze zoveel betalen is dat de markt sinds vindt dat de toename van de lage winstgevendheid te lang op zich laat wachten. Wij vinden de vermogenspositie van de bank echter zeer sterk en hebben daarom deze lening toegevoegd.

Het Income Fund, een van de negen fondsen van Hof Hoorneman Fund Management NV, belegt in hoogrenderende bedrijfsobligaties. In de maand oktober boekte het een rendement van 0,5%, waardoor het rendement YTD uitkomt op 3,9%.

De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Risico’s van beleggen

Beleggen brengt risico’s met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.