14-01-2020, 11:56, LAATSTE UPDATE: 14-01-2020

Obligatie Fonds blijft elke week jagen op ‘koopjes’

Obligatie Fonds, Fondsupdate, december 2019 

Zodra er geld vrijkomt, door bijvoorbeeld aflossingen of rentebetalingen, in het Hof Hoorneman Obligatie Fonds, gaat fondsbeheerder Najib Nakad op ‘koopjesjacht’. Elke week zijn er weer vele uitgiftes van nieuwe obligaties. De concurrentie is echter groot.

In december kocht Nakad een obligatie in Chubb, de grootste beursgenoteerde schadeverzekeraar. Maar hoe gaat zoiets eigenlijk in zijn werk? Hoe weet je wanneer een obligatie het kopen waard is?

Elke week is er een reeks nieuwe uitgiftes van bedrijfsleningen. Deze worden door het team van Nakad beoordeeld op basis van de voorwaarden en van eerdere leningen die de bedrijven hebben uitgegeven.

“Dit gebeurt grotendeels geautomatiseerd”, zegt Nakad. “We plotten alle leningen op de rentecurve en krijgen zo snel zicht op welke de meest aantrekkelijke zijn.”

Maar de concurrentie is groot. “Je schrijft je in op een bepaalde lening, maar de uiteindelijke toewijzing bedraagt soms maar een tiende van je inschrijving.” Dat is ook prima, benadrukt Nakad. “Wanneer je de volle inschrijving krijgt toegewezen, heb je waarschijnlijk iets over het hoofd gezien.” 

Het Obligatie Fonds, een van de negen fondsen van Hof Hoorneman Fund Management NV, belegt in obligaties van kredietwaardige bedrijven. In de maand december 2019 boekte het een rendement van 0,0%, waardoor het rendement YTD uitkomt op 4,6%.

De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Risico’s van beleggen

Beleggen brengt risico’s met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.