11-02-2020, 11:56, LAATSTE UPDATE: 18-02-2020

Obligatie Fonds krijgt veel nieuwe toewijzingen

Obligatie Fonds, Fondsupdate, januari 2020 

Ondanks de grote concurrentie – meer daarover stond in de fondsupdate van december 2019 – vielen het Hof Hoorneman Obligatie Fonds in januari 2020 opeens veel nieuwe toewijzingen ten deel.

Het Obligatie Fonds profiteerde in januari van een aflossing van de Royal Bank of Scotland. Verder verving fondsbeheerder Najib Nakad enkele matig renderende obligaties uit de portefeuille van het fonds. Zo werden Apple en AkzoNobel in januari uit de portefeuille verwijderd. 

Ter vervanging vond Nakad enkele 10-jaarsleningen met rentepercentages tussen de 0,7 en 0,9 procent, en 5-jaarsleningen met rentes tussen de 0,3 en 0,5 procent. “Het is schrapen”, erkent Nakad, “maar met zulke transacties maak je momenteel het verschil.”

In januari kreeg het Obligatie Fonds opvallend veel toewijzingen. En dat na een jaar waarin relatief weinig inschrijvingen van het fonds werden beloond. “Zelfs van emissies waarop drie tot vier keer is overschreven, kregen we een toewijzing”, aldus Nakad. Zijn conclusie? “Januari was een drukke maand met veel nieuwe emissies, daarom denk ik dat we geluk hebben gehad.”

Het Obligatie Fonds, een van de negen fondsen van Hof Hoorneman Fund Management NV, belegt in obligaties van kredietwaardige bedrijven. Het fonds heeft in de eerste maand van het nieuwe beleggingsjaar een rendement gerealiseerd van 1,0%.

De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Risico’s van beleggen

Beleggen brengt risico’s met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.