14-11-2019, 16:37, LAATSTE UPDATE: 06-12-2019

Obligatie Fonds

Fondsupdate, oktober 2019

Focus op retailvastgoed positief voor Obligatie Fonds

Het Hof Hoorneman Obligatie Fonds vindt extra rendementen in de obligatiemarkt dankzij een focus op kortlopende vastgoedleningen.

Ongeveer een vijfde van het Obligatie Fonds zit in vastgoedobligaties. Dankzij deze keuze behaalt het fonds een rendement dat iets boven het marktgemiddelde ligt. “De markt is voorzichtig als het gaat om vastgoed en dat levert ons een premie op”, vertelt fondsbeheerder Najib Nakad.

Zo heeft Hof Hoorneman een aantal leningen opgenomen van Unibail-Rodamco-Westfield, wereldwijd de grootste operator in retailvastgoed. “De aandelen van Unibail hebben flink onder druk gestaan, maar de balansverhoudingen zijn ontzettend stevig”, licht Nakad toe. “De marktwaarde van de assets bedraagt volgens waarderingen ruim 2,5 keer de waarde van de lening.”

Unibail heeft zich toegelegd op retailvastgoed op A-locaties en zet daarbij sterk in op beleving, bijvoorbeeld met flagship stores van topmerken als Tesla. “Met leningen van gemiddeld vijf jaar behalen we een rendement van een half procent, tegenover 0,1 procent elders. Geen vetpot, maar in dit fonds zoeken we geen risico’s. We onderzoeken de mogelijkheden en kiezen slim.” 

Het Obligatie Fonds, een van de negen fondsen van Hof Hoorneman Fund Management NV, belegt in obligaties van kredietwaardige bedrijven. In de maand oktober boekte het een rendement van -0,2%, waardoor het rendement YTD uitkomt op 4,9%.

De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Risico’s van beleggen

Beleggen brengt risico’s met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.