11-02-2020, 11:56, LAATSTE UPDATE: 18-02-2020

Phoenix Fund stapt in obligaties van Argentijnse provincie

Phoenix Fund, Fondsupdate, januari 2020

Fondsbeheerder Najib Nakad noemt het ‘een comfortabele cashpositie’ waarin het Phoenix Fund thans verkeert. Bijna drie jaar na te zijn ingestapt bij de Anglo Irish Bank volgde afgelopen maand een aanzienlijke uitbetaling. “Er resteert nog slechts een renteclaim van 5 procent op de hoofdsom”, legt Nakad uit, “maar de bulk van de cash is binnen.”

Niet alleen zorgde deze overboeking voor een mooi rendement in januari, het gaf Nakad ook de mogelijkheid om ‘iets nieuws te proberen’. Voor het eerst belegt het Phoenix Fund in Argentinië, om precies te zijn in obligaties van de noodlijdende Argentijnse provincie Chubut.

Het neerwaartse risico wordt volgens Nakad beperkt door de olie- en gasinkomsten van de provincie die gebruikt worden voor de rentebetalingen en aflossingen van deze lening. De obligatie handelde ongeveer 30 procent onder de uitgiftewaarde en het rendement is veelbelovend.

“We beleggen zelden in staatsobligaties”, legt Nakad uit. “Bij staatsobligaties kan van alles gebeuren, vaak omdat overheden juridisch lastig te dwingen zijn tot terugbetaling. Toch zijn de risico’s verhoudingsgewijs anders, omdat overheden altijd toegang willen blijven houden tot buitenlands kapitaal waardoor er wel altijd een dialoog blijft. Ze hebben dezelfde beleggers tenslotte ook nodig voor de toekomst”

In de maand januari werd door Elsevier Weekblad de Top-100 van Beleggingsfondsen in Nederland per 31 december 2019 gepubliceerd. Wij zijn er trots op dat het Phoenix Fund daarin al geruime tijd op de eerste plaats staat. Bij de vaststelling van de Top-100 wordt gebruikgemaakt van de rendementen over 3 en 5 jaar. De goede resultaten van Phoenix Fund over meerdere jaren zijn de reden waarom het fonds de nummer 1-positie nog steeds inneemt ondanks de wat achterblijvende prestaties van het afgelopen jaar.

Het Phoenix Fund, een van de negen fondsen van Hof Hoorneman Fund Management NV, belegt in leningen van bedrijven met schuldproblemen of bedrijven die in faillissement verkeren. Het fonds heeft in de eerste maand van het nieuwe beleggingsjaar een rendement gerealiseerd van -1,2%.

De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Risico’s van beleggen

Beleggen brengt risico’s met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.