14-11-2019, 16:34, LAATSTE UPDATE: 06-12-2019

Phoenix Fund

Fondsupdate, oktober 2019

Phoenix Fund

Het vertrouwen in de oliemarkten is nog niet groot. Na een daling van de koersen deze zomer is er van herstel nog altijd geen sprake. Dat heeft zijn weerslag op het Hof Hoorneman Phoenix Fund.

Door de tegenvallende koersen van oliebedrijven, die een belangrijke positie innemen in het Phoenix Fund, sluit het fonds oktober af met een kleine min. “Het vertrouwen in olie staat momenteel weer op een laag pitje”, vertelt fondsbeheerder Najib Nakad. “Dat zien we terug in de prestaties van ons fonds, mede omdat een aantal obligaties eerder zijn ingeruild voor aandelen. Desondanks zien wij de onderliggende fundamentele ontwikkelingen in deze sector wel de goede kant op gaan.”

Positief daarnaast is de waardering van de onteigende obligaties en aandelen van SNS. De experts die door de Ondernemingskamer zijn aangesteld, hebben hun definitieve rapport afgeleverd. Volgens Nakad is er ten opzichte van de eerdere versie ‘niets wezenlijks gewijzigd’. “Dit betekent dat de voormalige eigenaren van SNS, en daar is het Phoenix Fund er één van, een substantiële uitkering tegemoet kunnen zien als de Ondernemingskamer het voorstel van de experts overneemt.” Dit oordeel wordt verwacht in de eerste helft van 2020.

Het Phoenix Fund, een van de negen fondsen van Hof Hoorneman Fund Management NV, belegt in leningen van bedrijven met zware schuldproblemen of bedrijven die in faillissement verkeren. In de maand oktober boekte het een rendement van -1,5%, waardoor het rendement YTD uitkomt op 1,3%.

De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Risico’s van beleggen

Beleggen brengt risico’s met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.