06-01-2020, 16:01, LAATSTE UPDATE: 03-04-2020

Slotdividend Income Fund - januari 2020

Het Hof Hoorneman Income Fund, aandelenserie 2 onder het paraplufonds Hof Hoorneman Investment Funds NV, streeft ernaar per kwartaal een uitkering te doen aan zijn aandeelhouders. De directie heeft besloten tot het uitkeren van een slotdividend van € 0,32 per aandeel. Op 7 januari 2020 zal het aandeel ex-dividend noteren.

Het slotdividend zal, geheel in contanten en onder aftrek van 15% dividendbelasting, met ingang van 9 januari 2020 betaalbaar worden gesteld bij ABN AMRO Bank NV, Gustav Mahlerlaan 10 te Amsterdam en aan de aandeelhouders ter beschikking worden gesteld door tussenkomst van de instellingen die hun aandelen op 6 januari 2020 nabeurs in administratie hadden.

Lees meer

Income fund
2019-09-09 12:20:28

Risico’s van beleggen

Beleggen brengt risico’s met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.