14-01-2020, 11:56, LAATSTE UPDATE: 14-01-2020

Value Fund profiteert van uitspraak Europese Commissie 

Value Fund, Fondsupdate, december 2019

De Europese Commissie heeft de redding van de Norddeutsche Landesbank door diverse regionale overheden goedgekeurd – en daarmee de keuze van het Hof Hoorneman Value Fund beloond.

De Norddeutsche Landesbank kampte met veel slechte leningen die verstrekt waren aan de scheepvaart en had enkele miljarden aan nieuw kapitaal nodig. Lang bestond er onzekerheid over het reddingsplan van de deelstaten Nedersaksen en Saksen-Anhalt. Inmiddels heeft de Europese Commissie de herfinanciering goedgekeurd. 

“Met dit besluit zijn de risico’s in één klap uit zicht verdwenen”, vertelt fondsbeheerder Najib Nakad. Het Hof Hoorneman Value Fund kocht in 2018 een reeks achtergestelde leningen bij de bank. Mede door het besluit van de Europese Commissie is de waarde ervan in een paar maanden met ruim 30 procent gestegen.

Waar kwam het vertrouwen vandaan? Nakad: “We zagen al vroeg de inspanningen vanuit de diverse overheden en op basis van onze berekeningen besloten we de leningen te kopen. Je ziet een onderwaardering én een katalysator. Die verwachtingen zijn uitgekomen.” 

Nakad is voornemens de leningen, met een resterend rendement van zo’n 7 procent, voorlopig nog aan te houden.

Het Value Fund, een van de negen fondsen van Hof Hoorneman Fund Management NV, belegt wereldwijd in bedrijven die volgens onze analyse onder hun intrinsieke waarde worden verhandeld. In de maand december 2019 boekte het een rendement van 2,5%, waardoor het rendement YTD uitkomt op 3,9%.

De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Risico’s van beleggen

Beleggen brengt risico’s met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.