11-02-2020, 11:56, LAATSTE UPDATE: 18-02-2020

Value Fund: schikking Bayer valt waarschijnlijk lager uit dan werd verwacht 

Value Fund, Fondsupdate, januari 2020

Beurshandelaars hebben sterk de neiging om schikkingen veel te hoog in te schatten. Het Hof Hoorneman Value Fund vaart liever op kasstromen en de analyses van juridisch experts.

In januari meldde Bloomberg dat het Duitse concern Bayer afstevent op een schikking van 10 miljard dollar, na berichtgeving dat onkruidverdelger Roundup kanker zou veroorzaken.

Eerdere speculaties over de hoogte van de schikking zorgden voor forse koersdalingen, vertelt fondsbeheerder Najib Nakad. “Sommige analisten gingen uit van 20 tot 30 miljard euro. Juridische experts zagen dat anders, maar de markt pakt liever een veiligheidsmarge.”

“Bayer heeft een buitengewoon sterke kasstroom. Deze schikking betekent twee jaar kasstromen uitbetalen, en dan ben je klaar. In de tussentijd profiteren we gewoon van dividend. Bovendien handelt Bayer volgens onze analyses nog steeds ver onder zijn intrinsieke waarde.”

In januari werden verder de leningen aan Transocean verkocht. “Alle activa zijn verpand. Ze hebben niets meer om op terug te vallen, het risico werd te groot.” Met het geld werd een lening met onderpand van Pacific Drilling aangekocht.

Het Value Fund, een van de negen fondsen van Hof Hoorneman Fund Management NV, belegt wereldwijd in bedrijven die volgens onze analyse onder hun intrinsieke waarde worden verhandeld. Het fonds heeft in de eerste maand van het nieuwe beleggingsjaar een rendement gerealiseerd van -4,7%. 

De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Risico’s van beleggen

Beleggen brengt risico’s met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.