Private Banking:

Voor wie vermogen heeft

Private Banking. Voor wie vermogen heeft.

Wie vermogen heeft wil op z’n minst dat dit behouden blijft. Maar wellicht ambieert u op termijn wel vermogensgroei. Of wilt u inkomen uit uw vermogen. Voor dit soort zaken zijn er de private bankers van Hof Hoorneman Bankiers. Samen met u en onze beleggers stellen ze een portefeuille samen die bij u past.  

Onze private bankers weten precies wat er met uw geld gebeurt.

Eén ding staat vast: onze private bankers en beleggers kennen alle bedrijven waarin wordt belegd. Hof Hoorneman is een bank die zélf belegt. Wij maken onze eigen beleggingsanalyses en onderzoeken de bedrijfshuishouding om de waarde en de verwachtingen van het bedrijf te kunnen vergelijken met de koers van het aandeel.

Doordat we de bedrijven waarin we beleggen zelf selecteren kunnen we u altijd uitleggen waarom we juist tot die keuze gekomen zijn. 

Maak een afspraak

Uw eigen private banker.

Het is de taak van de private banker om een beleggingsportefeuille samen te stellen die past bij uw vermogen en vermogenswens. Vermogensbehoud vraagt om een andere portefeuille dan vermogensgroei. Vermogensgroei weer om een andere dan wanneer u inkomen uit vermogen wilt. Voor andere financiële vraagstukken - denk aan financiële planning, fiscaliteit, pensionering, et cetera - hebben onze private bankers een uitgebreid netwerk van onafhankelijke deskundigen ter beschikking met wie ze u graag in contact brengen. 

Wat u van mij mag verwachten

“Als u een afspraak met mij of één van onze andere private bankers maakt, krijgt u een beleggingsadvies dat helemaal bij u, uw situatie en uw wensen past. Alles behalve een standaardoplossing dus. Zodra u uw vermogen aan ons toevertrouwt, bent u verzekerd van de aandacht die past bij een kleine, toegewijde bank die nooit zal vergeten om wiens geld het gaat: dat van u.”

Maak een afspraak

Risico’s van beleggen

Beleggen brengt risico’s met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.