Vermogensopbouw Rekening

Laat uw vermogen door onze specialisten beleggen
U laat onze beleggingsspecialisten uw vermogen voor u beheren 
volgens een beleggingsprofiel dat bij u en uw situatie past.

Start met beleggen  

De 5 Vermogensopbouw Risicoprofielen

Uw portefeuille zal conform het met u afgestemde risicoprofiel worden ingericht met voornamelijk Hof Hoorneman Beleggingsfondsen. Binnen deze beleggingsfondsen wordt uitsluitend belegd in bedrijven die we van binnen en buiten kennen. Zo profiteert u volop van onze beleggingsexpertise. 

Deze expertise heeft tot 5 risico- en rendementsrisico geleid. Aan de hand van een aantal vragen wordt bepaald welk profiel bij u past. 

Mogelijk rendement

Totale inleg

Verwachting als je belegt

Verwachting als je spaart

Disclaimer
Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. U kunt uw inleg verliezen. Voor de genoemde Hof Hoorneman Beleggingsfondsen is Essentiële Beleggersinformatie beschikbaar. Tevens hebben wij per mandaat Beleggersinformatie beschikbaar gesteld.

Start met beleggen in 4 eenvoudige stappen

Stap 1:
Open online een Vermogensopbouw Rekening

Een Vermogensopbouw Rekening opent u online.
Tijdens het openen:

 • Stellen we een aantal vragen over uw kennis en ervaring met beleggen
 • Vragen wij u uw persoons- en adresgegevens
 • Vragen wij u een kopie van uw legitimatiebewijs
 • Geven wij u toegang tot de 'Mijn Hof Hoorneman' omgeving

Daarna krijgt u informatie over uw rekening en over uw toegang tot de Hof Hoorneman app.

Stap 2:
Maak geld over naar uw Vermogensopbouw Rekening 

Naar rekeningnummer NL61HHBA 0733967949 ten name van Hof Hoorneman Rekening onder vermelding van uw Hof Hoorneman rekeningnummer.

 • Stort vanaf de door u opgegeven tegenrekening
 • Voor 12:00 uur ’s middags gestort? Dan staat het bedrag dezelfde dag nog op uw rekening

Stap 3:

U krijgt een beleggingsprofiel dat bij u en uw situatie past en onze specialisten beheren uw portefeuille voor u. Minimaal één keer per jaar actualiseert u uw beleggingsprofiel. 

Stap 4:
Volg uw beleggingen via mijn Hof Hoorneman of met de Hof Hoorneman App

U heeft 24/7 inzicht in uw beleggingsportefeuille via de Hof Hoorneman app of via Mijn Hof Hoorneman. Zo kunt u zien hoe uw portefeuille en het rendement zich ontwikkelen. Ook kunt u in de app kosteloos transacties uitvoeren. Uiteraard geven we u ook een duidelijk overzicht van de spreiding uw vermogen over de verschillende beleggingsfondsen. 

START MET BELEGGEN

Stap 1:
Open online een Vermogensopbouw Rekening

Een Vermogensopbouw Rekening opent u online.
Tijdens het openen:

 • Stellen we een aantal vragen over uw kennis en ervaring met beleggen
 • Vragen wij u uw persoons- en adresgegevens
 • Vragen wij u een kopie van uw legitimatiebewijs
 • Geven wij u toegang tot de 'Mijn Hof Hoorneman' omgeving

Daarna krijgt u informatie over uw rekening en over uw toegang tot de Hof Hoorneman app.

Stap 2:
Maak geld over naar uw Vermogensopbouw Rekening 

Naar rekeningnummer NL61HHBA 0733967949 ten name van Hof Hoorneman Rekening onder vermelding van uw Hof Hoorneman rekeningnummer.

 • Stort vanaf de door u opgegeven tegenrekening
 • Voor 12:00 uur ’s middags gestort? Dan staat het bedrag dezelfde dag nog op uw rekening

Stap 3:

U krijgt een beleggingsprofiel dat bij u en uw situatie past en onze specialisten beheren uw portefeuille voor u. Minimaal één keer per jaar actualiseert u uw beleggingsprofiel. 

Stap 4:
Volg uw beleggingen via mijn Hof Hoorneman of met de Hof Hoorneman App

U heeft 24/7 inzicht in uw beleggingsportefeuille via de Hof Hoorneman app of via Mijn Hof Hoorneman. Zo kunt u zien hoe uw portefeuille en het rendement zich ontwikkelen. Ook kunt u in de app kosteloos transacties uitvoeren. Uiteraard geven we u ook een duidelijk overzicht van de spreiding uw vermogen over de verschillende beleggingsfondsen. 

START MET BELEGGEN

Voor wie is de Vermogensopbouw Rekening geschikt?

De Vermogensopbouw Rekening is bij uitstek geschikt voor iedereen die vermogen wil opbouwen en dit de eerstkomende vijf jaar niet nodig heeft. Denk hierbij aan vermogen opbouwen voor een extra buffer voor later, voor de studie van de (klein)kinderen of voor alles wat u nog gaat bedenken.

Kosten van de Vermogensopbouw Rekening?

Bij de Vermogensopbouw Rekening worden geen directe kosten in rekening gebracht. U betaalt dus geen transactiekosten, dividendprovisie, beheervergoeding of bewaarloon. U kunt bijstorten en onttrekken wanneer u wilt, zonder dat daar transactiekosten voor worden berekend. 

Wat betaalt u wel? 

Er worden slechts kosten in rekening gebracht bij de Hof Hoorneman Beleggingsfondsen waarin u belegt. Dit zijn de zogenaamde indirecte of lopende kosten van een beleggingsfonds. Daar merkt u overigens niets van omdat die kosten door de betreffende beleggingsfondsen reeds zijn verwerkt in de koers.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen over de Vermogensopbouw Rekening of heeft u vragen tijdens het openen van uw rekening? Neem dan contact op met het Online Beleggen Team via online@hofhoorneman.nl of 0182-597740.

Toch liever zelf beleggen?

Wilt u toch liever zelf bepalen in welke beleggingsfondsen u belegt? Dat kan natuurlijk ook.

Lees meer over zelf beleggen

Risico’s van beleggen

Beleggen brengt risico’s met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.